Zmiany kwot stypendiów dla studentów!

Zmiany kwot stypendiów dla studentów!

UWAGA!!!!

W związku z posiadanymi środkami w funduszu pomocy materialnej dla studentów w semestrze zimowym roku akademickiego 2012/2013 podwyższone zostają kwoty wszystkich stypendiów:

 

 

Stypendium socjalne o kwotę 250 zł

Stypendium Rektora o kwotę 200 zł

Stypendium specjalne o kwotę 200 zł

 

Podwyższone kwoty stypendiów obowiązują od października 2012r,

Wyrównanie wypłacone zostanie wraz z wypłatą stypendiów
w grudniu 2012r

 

UWAGA!!!!

W związku ze zmiana ustawowych progów do świadczeń rodzinnych, zmianie ulega wysokość progu do stypendium socjalnego.

Od 1 listopada 2012r obowiązuje nowe kryterium dochodowe na osobę w rodzinie studenta tj.

850 zł na osobę.

Studenci, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza nowego kryterium dochodowego nabywają uprawnienia do stypendium socjalnego od 1 listopada 2012r, bez uprawnień do wyrównania za październik 2012r