ZMIANY W POCZCIE ELEKTRONICZNEJ UCZELNI

W związku z problemami wydajności obecnego serwera w obsłudze poczty elektronicznej, od piątku godz. 20:00 do soboty godz. 10:00 poczta zostanie wyłączona. W tym czasie obsługa poczty zostanie uruchomiona na nowym serwerze (poczta.kpswjg.pl). Ze względu na bardzo dużą ilość danych przechowywanych w poczcie elektronicznej, poczta nie będzie przenoszona na nowy serwer i przez okres 1 miesiąca będzie dostępna na starym serwerze (www.kk.jgora.pl).

W tym czasie proszę o uporządkowanie poczty na starym serwerze i ew. jej zarchiwizowanie. Dostęp do nowej poczty i będzie realizowany z poczta.kpswjg.pl za pośrednictwem www (link do starej i nowej strony na www uczelni) oraz po skonfigurowaniu klienta pocztowego. W programie klienta pocztowego (nie przez www) należy dodać nową skrzynkę pocztową. Dla poczty odbieranej w kliencie pocztowym należy wybrać: serwer imap, adres: poczta.kpswjg.pl, port 993, szyfrowanie SSL/TLS, metoda uwierzytelnienia - normalne hasło. Dla poczty wychodzącej - serwer: poczta.kpswjg.pl, port: 465, szyfrowanie SSL/TLS, metoda uwierzytelnienia: normalne hasło. W przypadku problemów z konfiguracją, pracownicy sekcji informatyzacji służą pomocą.

Administrator sieci.