Wyzwania XXI wieku w naukach o zdrowiu i kulturze fizycznej - program

Termin konferencji:  8 czerwca 2018 r.:  godz. od 9.00  do 17.00

PLANOWANY RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI:

8.00 – 9.00 - rejestracja uczestników

9.00 – 9.20 -  otwarcie konferencji

Wykład inauguracyjny

SESJA I

9.45 – 11.00 - referaty

11.00 – 11.15 - dyskusja

11.15 – 11.45 - przerwa kawowa

SESJA II

11.45 – 13.00 - referaty

13.00 – 13.15 - dyskusja

13.15 – 13.45 - przerwa kawowa

SESJA III

13.45 – 15.00 - referaty

15.00 – 15.15 - dyskusja

15.15 – 15.30 -  podsumowanie i  zakończenie konferencji

15.30 – 17.00 - obiad