Prorektor

PROREKTOR
dr inż. Tadeusz Lewandowski

       Tadeusz Lewandowski: ur. 16 października 1953 r. w Bystrzycy Kłodzkiej, żona Iwona - przez 35 lat pedagog w szkolnictwie specjalnym, dzieci: Marta i Grzegorz, wnuki: Emil i Amelia, zamieszkały w Jeleniej Górze (od 38 lat).

     Studia wyższe ukończył w 1977 r. na Wydziale Cybernetyki WAT – mgr inż. cybernetyki w specjalności projektowanie i organizacja systemów informatycznych. Stopień naukowy doktora uzyskał w 1987 r. w Akademii Sztabu Generalnego WP. Temat rozprawy doktorskiej: „Modelowanie działań środków napadu powietrznego   z wykorzystaniem symulacji komputerowej”.

    Zajmował się naukowo i dydaktycznie zagadnieniami z dziedziny analizy systemowej, modelowania matematycznego, symulacji komputerowej, projektowania systemów informatycznych, doskonalenia procesu zarządzania i kształcenia uczelni. Aktualnie interesuje się zagadnieniami bezpieczeństwa, szczególnie bezpieczeństwa informatycznego. Autor wielu oryginalnych prac twórczych, artykułów w periodykach, zeszytach naukowych i materiałach konferencyjnych oraz programów kształcenia.

     Od 1977 roku czynny nauczyciel akademicki w Wyższej Oficerskiej Szkole Radiotechnicznej,  w Wałbrzyskiej Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości, a od 2010 roku w Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej. Prowadził zajęcia dydaktyczne ze studentami z programowania w języku C++, baz danych,  wdrażania i eksploatacji SI, systemów operacyjnych, bezpieczeństwa systemów informacyjnych, natomiast w KPSW - zajęcia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa. Promotor i konsultant wielu prac inżynierskich.

     Posiada bogate doświadczenie w kierowaniu zespołami dydaktycznymi i badawczymi. Nadzorował jakość i poziom kształcenia w Centrum Szkolenia Radioelektronicznego w Jeleniej Górze, był kierownikiem Zakładu Inżynierii Bezpieczeństwa KPSW.

     Zna biegle język francuski. W 2013 r. odbył  staż dydaktyczny w ramach programu Erasmus w Paryżu na Université Paris 13 w Instytucie L'Institut Galilée. Aktywnie uprawia sport – pływanie, biegi narciarskie, rower. Interesuje się teatrem i  filmem.

       Za całokształt działalności naukowo-dydaktycznej odznaczony m.in. Złotym Krzyżem Zasługi RP i Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

DSC07948
DSC07952
DSC07973
DSC07981
DSC07989
rek
prorektor 2